Gennemsnitsalderen i Aalborg Kommune nærmer sig 40 år

Gennemsnitsalderen i Aalborg Kommune steg igen sidste år, hvor kommunens befolkningsvækst primært var drevet af seniorer. Det viser en ny undersøgelse som Himmerland Boligforening står bag, og ifølge direktør Ole Nielsen peger tallene på, at man bør prioritere seniorboligbebyggelser endnu højere.

Gennemsnitsalderen for beboere i Aalborg Kommune har taget endnu et nyk opad i løbet af det seneste år, og dermed er den nu blot cirka en måned fra at runde 40 år. Det viser nye tal fra Danmarks Statistik, som Himmerland Boligforening har bearbejdet.

(Kilde: Danmarks Statistik)

 

I dag bor der 1.621 flere i Aalborg Kommune end sidste år. I samme periode er der blevet hele 977 flere beboere over 50 år, og dermed svarer segmentet til over 60 procent af befolkningsvæksten. Udviklingen er endnu et tegn på, at man bør fokusere endnu mere på at forberede boligudbuddet i Aalborg på flere seniorer i fremtiden, lyder det fra Himmerland Boligforening.

"Tallene ligger i tråd med befolkningsfremskrivningen, der peger på, at vi i fremtiden vil se en markant stigning i seniorboligbehovet i Aalborg samt en stagnering af behovet for eksempelvis ungdomsboliger. Derfor er de nye tal også endnu et bevis på, at vi allerede nu bør se alvorligt på mulighederne for at bygge flere seniorboliger", siger direktør Ole Nielsen og fortsætter:

"Seniorlivet er under forandring. Gennemsnitsalderen for den nuværende og de kommende generationer er markant højere end tidligere, og det betyder at seniorlivet er blevet beriget med 10-15 sunde og raske år. Her er det naturligt, at mange seniorer i denne periode tilvælger Aalborg og byens mange muligheder".

I efteråret afsatte Aalborg Kommune 4 millioner kroner årligt i grundkapitalindskud til etablering af seniorboligfællesskaber. Et beløb som Ole Nielsen gerne så var endnu større.

"Først og fremmest vil jeg sige, at det er positivt, at kommunen kigger ind i behovet og har afsat midler, men beløbet måtte gerne være større, så seniorerne for alvor bliver tænkt ind i byplanlægningen", forklarer Ole Nielsen.

Himmerland Boligforening er sammen med Realdania på nuværende tidspunkt i gang med et nytænkende seniorbolig-projekt på Fyrkildevej, der ventes færdigt i 2020.

(Kilde: Danmarks Statistik)

Søger du en seniorbolig?

Bliv medlem af Himmerland Boligforening i dag og begynd din søgen.

  • Meld dig ind

  • Vælg dine
    ønskeboliger

  • Velkommen
    indenfor