Vil du have indflydelse på dit boligområde?

Himmerland Boligforenings afdelinger er selvstændige enheder med egen bestyrelse, og du kan derfor være med til at præge områdets udvikling.

Beboerdemokrati er din vej til indflydelse. Beboerne hos Himmerland Boligforening bestemmer i videst mulige omfang selv over den afdeling, de bor i.

Afdelingerne er nemlig selvstændige enheder med eget regnskab og egen bestyrelse, og som beboer har du derfor rig mulighed for at få din stemme hørt.

Læs mere om beboerdemokrati i artiklen: Derfor boligforening

Søger du en seniorbolig?

Bliv medlem af Himmerland Boligforening i dag og begynd din søgen.

  • Meld dig ind

  • Vælg dine
    ønskeboliger

  • Velkommen
    indenfor